Privacybeleid

Hoe komen persoonsgegevens in ons bezit?

De gegevens komen in het bezit van Kadee

  • Door een online contactformulier in te en daarvoor tevens de toestemming te geven;
  • Wanneer deze gegevens via mail of telefonisch worden opgevraagd/bezorgd.

Wie heeft toegang tot de gegevens, hoe worden deze verwerkt en waarvoor worden ze gebruikt?

Toegang

Enkel het personeel van Kadee heeft toegang tot deze gegevens. Derden krijgen in principe geen directe toegang tot deze gegevens.

Kadee behoudt zich evenwel het recht voor om bepaalde overheidsinstellingen (direct of indirect) toegang tot de gegevens te bieden wanneer hiervoor de nodige legitimiteit bestaat. Zo kan Kadee bijvoorbeeld politiediensten toegang bieden tot de gegevens voor zover zij optreden binnen hun wettelijke opdracht van opsporing en vervolging van misdrijven. Kadee kan deze data overmaken aan overheidsinstanties (lokaal of federaal, gerechtelijk of administratief) in het kader van de uitvoering van hun wettelijke opdrachten, aan de geschillenbeslechtingsinstelling met het oog op het voeren van een geschil.

Verwerking

De verwerking gebeurt uitsluitend in functie van de door Kadee aangeboden diensten. Jouw persoonlijke informatie blijft echter steeds vertrouwelijk en zal niet ter beschikking van derden worden gesteld, tenzij we hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen. Je gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden voor commerciƫle doeleinden.

Gebruik

E-mailadressen kunnen ook gebruikt worden om jou op de hoogte te brengen van nieuws, tips en weetjes of promoties via nieuwsbrieven of dergelijke. Ook kan je je te allen tijde uitschrijven voor deze nieuwsbrief, via een uitschrijven-optie onderaan de nieuwsbrieven.

Verder worden contactgegevens gebruikt voor facturatie doeleinden, om de boekhouding wettelijk in orde te brengen en om jou te kunnen contacteren of informeren.

Welke gegevens worden bijgehouden?

Kadee verwerkt enkel de contactgegevens (zoals: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) die nodig zijn om jou te contacteren, te informeren of om onze diensten te kunnen verschaffen.

Hoelang worden de gegevens bijgehouden?

Gegevens worden voor onbepaalde duur bijgehouden, tenzij je beroep doet op je recht jouw gegevens uit onze database te laten verwijderen. Dit bijvoorbeeld wanneer je geen klant meer wenst te zijn bij Kadee en de samenwerking wenst stop te zetten.

Hoe kunnen incorrecte gegevens gecorrigeerd worden?

Je hebt steeds het recht op toegang tot jouw persoonsgegevens, evenals het recht om verbeteringen aan te laten brengen aan je gegevens indien deze foutief zijn. Deze kunnen te allen tijde opgevraagd worden aan Kadee.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan op elk ogenblik inzage worden gevraagd van de geregistreerde persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen op eenvoudig verzoek worden verbeterd. Indien gewenst, kan je dus op elk ogenblik vragen geschrapt te worden uit de verwerking die wij hebben aangelegd. Het volstaat een e-mail te versturen naar ons email adres met duidelijke vermelding van naam en email adres, om de schrapping te bekomen. Bij de opvraging van de gegevens wordt de identiteit van de persoon steeds nagevraagd, zodat gegevens niet zomaar doorgegeven worden aan eender wie.

Je dient Kadee dan ook onverwijld op de hoogte te houden over iedere wijziging van naam of benaming, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummer of andere gegevens.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw computer en mobiele apparaten opslaan wanneer u een website of een webshop gebruikt. Dat kunnen essentiƫle cookies zijn die nodig zijn om uw website te laten functioneren.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan u terugvinden met behulp van de Help-functie van uw browser.

Gedetailleerde info over het cookiebeleid kan eveneens nagelezen worden in ons Cookiebeleid.

Wijzigingen

Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast; het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie.